T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Anasayfa

 G ü n c e l
 


 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6736 SAYILI KANUN
 

 6736 sayılı kanunun kapsamı, Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Dairelerince takip edilen alacaklar ile İl Özel İdaresi ve Belediyelere ait alacakların yeniden yapılandırılması,matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına dair usul ve esasları belirlemektedir.


 ŞARKÖY KAYMAKAMLIĞI'NDAN DUYURU
 

 Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğünün 117. Maddesi ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği yayınlanmıştır.


  15 TEMMUZ DAYANIŞMA KAMPANYASI İLE İLGİLİ DUYURU
 

 25 Temmuz 2016 tarih ve 29781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlığın ' 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ' konulu 2016/18 Genelgesi içerikte sunulmuştur.


1 2 3


Site toplam 569.774 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 4 kişi geziyor.
T.C. Şarköy Kaymakamlığı
sarkoy@icisleri.gov.tr

Vcil Yönlendirme Uygulaması