T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Anasayfa

 G ü n c e l
 


 ŞARKÖY KAYMAKAMLIĞI'NDAN DUYURU
 

 Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğünün 117. Maddesi ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği yayınlanmıştır.


  15 TEMMUZ DAYANIŞMA KAMPANYASI İLE İLGİLİ DUYURU
 

 25 Temmuz 2016 tarih ve 29781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlığın ' 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ' konulu 2016/18 Genelgesi içerikte sunulmuştur.


 ŞARKÖY KAYMAKAMLIĞI'NDAN DUYURU
 

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkarılan, Kaymakamlığımıza ait İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi yayınlanmıştır.


1 2 3


Site toplam 569.520 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 8 kişi geziyor.
T.C. Şarköy Kaymakamlığı
sarkoy@icisleri.gov.tr

Vcil Yönlendirme Uygulaması