“Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Doğalgaz İletim/Dağıtım Tesis Alanına (DSW Pig İstasyonu)” ilişkin olarak hazırlanan “1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı” Bakanlığımızca 16.07.2018 tarihinde onaylanmış ve kesinleşmiştir.

        Söz konusu 16.07.2018 onay tarihli “Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Doğalgaz İletim/Dağıtım Tesis Alanına (DSW Pig İstasyonu)” ilişkin olarak hazırlanan “1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı” Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında 24.07.2018 tarihinde askıya çıkartılmıştır.